در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
پیش‌سفارش می‌پذیریم

گوسفندی

مغز راسته گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴۹,۹۹۹ تومان
مغز راسته گوسفندی

مغز راسته گوسفندی


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

شما می توانید هنگام سفارش در قسمت توضیحات نحوه برش دلخواه خود را توضیح بدهید

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.


راسته گوسفندی بدون استخوان
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵۹,۹۹۹ تومان
راسته گوسفندی بدون استخوان

راسته گوسفندی بدون استخوان


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

شما می توانید هنگام سفارش در قسمت توضیحات نحوه برش دلخواه خود را توضیح بدهید

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.راسته گوسفندی با استخوان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹۵,۹۹۹ تومان
راسته گوسفندی با استخوان

راسته گوسفندی با استخوان


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود


راسته و گردن گوسفندی
به سبد خرید افزوده شد!
۵۲۹,۹۹۹ تومان
راسته و گردن گوسفندی

راسته و گردن گوسفندی


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

شما می توانید هنگام سفارش در قسمت توضیحات نحوه برش دلخواه خود را توضیح بدهید

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.موارد مصرف راسته و گردن گوسفندی:

انواع خورشت

انواع خوراک گوشت

آبگوشت
سیرابی پاک شده - 1 عدد
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۹,۹۹۹ تومان
سیرابی پاک شده - ۱ عدد

سیرابی پاک شده


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.

شقه گوسفندی 1 عدد
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۹۹۹,۹۹۹ تومان
شقه گوسفندی ۱ عدد

برای خرید این محصول باید از یک روز قبل سفارش خود را ثبت کنید.

هر شقه گوسفندی حدودا بین ۷ تا ۸ کیلو است.
یک دست کله پاچه
به سبد خرید افزوده شد!
۳۸۹,۹۹۹ تومان
یک دست کله پاچه

یک دست کله پاچه


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.

دنبه - 1 کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰۹,۹۹۹ تومان
دنبه - ۱ کیلو

دنبه


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

شما می توانید هنگام سفارش در قسمت توضیحات نحوه برش دلخواه خود را توضیح بدهید

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.موارد مصرف دنبه:

انواع خورشت

آبگوشت


دل و جگر گوسفندی - 1 کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۵۳۹,۹۹۹ تومان
دل و جگر گوسفندی - ۱ کیلو

دل و جگر گوسفندی


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

شما می توانید هنگام سفارش در قسمت توضیحات نحوه برش دلخواه خود را توضیح بدهید

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.موارد مصرف دل و جگر گوسفندی:

دل و جگر کبابی

خوراک دل و جگرچرخکرده مخلوط - 1 کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹۸,۹۹۹ تومان
چرخکرده مخلوط - ۱ کیلو

چرخکرده مخلوط


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

تهیه شده از گوشت گوسفندی و گوساله

این محصول به صورت کیلوگرمی عرضه می گردد.

شما می توانید هنگام سفارش در قسمت توضیحات نحوه برش و چرخ کردن دلخواه خود را توضیح بدهید

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.موارد مصرف چرخکرده مخلوط:

کباب کوبیده

کباب دیگی

انواع خوراک

ماکارانی و پاستا

لازانیا

کوفته

سردست گوسفندی بی استخوان
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹۵,۹۹۹ تومان
سردست گوسفندی بی استخوان

وزن تقریبی ۱.۲ کیلوگرم است.

ران ممتاز گوسفندی - 1 کیلوگرم
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰۹,۹۹۹ تومان
ران ممتاز گوسفندی - ۱ کیلوگرم

ران ممتاز گوسفندی


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

شما می توانید هنگام سفارش در قسمت توضیحات نحوه برش دلخواه خود را توضیح بدهید

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.موارد مصرف ران گوسفندی:

انواع خورشت

انواع خوراک گوشت

آبگوشت
ماهیچه گوسفندی - 1 کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۵۴۵,۹۹۹ تومان
ماهیچه گوسفندی - ۱ کیلو

ماهیچه گوسفندی


کشتار روز

بسته بندی بهداشتی

شما می توانید هنگام سفارش در قسمت توضیحات نحوه برش دلخواه خود را توضیح بدهید

به صورت تازه تا ۷۲ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد داخل یخچال و پس از انجماد ۹ ماه در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در فریزر نگهداری شود.موارد مصرف ماهیچه گوسفندی:

انواع خورشت

باقالی پلو

۱
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سوپر پروتئین پرولند می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین